Kecskemét Városháza

Megrendelő:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Helyszín:

Kecskemét

Felelős mérnök:

Monori Zsolt Jenő, Vincze Krisztián

Munkatársak:

London Zsolt

Funkció:

Városháza – hivatali épület

Munka jellege:

műemlék rekonstrukció – közbeszerzési műszaki szakértő

Tervezés kezdete / vége:

2018 / 2019

A Megbízói megkeresés a kecskeméti Városháza műemléki épületének felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési dokumentáció műszaki mellékleteinek összeállítása, az eljárás előkészítése során felmerülő műszaki és egyéb kivitelezés-technológiai kérdések megválaszolása, valamint az Ajánlatkérő műszaki vonatkozású tevékenységének támogatása vonatkozásában érkezett.

A megbízás során feladatunk a teljes műszaki dokumentáció, beleértve az építész és szakági terveket, a hozzájuk tartozó teljes szöveges anyagok és a komplex költségvetési kiírás átvizsgálása, monitorozása, az anomáliák feloldása és az esetleges hibák kijavítása. Feladatkörünk kiterjedt a kiírással összefüggő hatósági egyeztetésekre is.

Az Épületet az 1890-ben kiírt tervpályázat győzteseként Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893 és 1897 között építették. Az épület a korai francia és az angol reneszánsz jegyeiből merített stílusban, illetve a felvidéki szász városok – elsősorban Lőcse – reneszánsz építészetének hatásai alapján „..magyar formanyelv megalakításának igényével..”, korai reneszánsz stílusban fogant. Homlokzatdíszítése viszont már hangsúlyos, magyar népművészeti motívumokat alkalmazó és felhasználó falburkoló kerámia díszekkel készült.

Az épület 4 saroklizénás, főhomlokzatán középrizalittal kiemelt, megközelítőleg téglalap alaprajzú. Homlokzatát a Magyarország és Kecskemét város díszes címere mellett több, a magyar történelem meghatározó alakja díszíti, középtengelyében a díszes kocsifelhajtóval.

A számtalan, a külső és belső homlokzatot és tereket díszítő épületelem, festmény, freskó, szobor, illetve üveg- és famunkák a kor ismert és elismert mestereinek munkái.

Ezen építőmesterek és kivitelezők: Jirászek Nándor, Krausz Lipót, Lichner Dávid és Fia mesterek; a falképek készítője: Székely Bertalan; díszítőfestés: Götz Adolf; festett üvegablakok: Kratzmann Ede; bútorok és famunkák készítője: Rainer Károly.

Az épületen az 1911-ben bekövetkezett földrengés komoly károsodásokat okozott. A megrongálódott épületet, a még maga Lechner Ödön irányította helyreállítási munkák segítették talpra állni, de az időközben elhasználódott épületelemeket az újabb korok már nem, vagy csak részben és szakszerűtlen módon újították, javították (1971).

Ebből fakadóan az épület teljes felújítása - beleértve a műemléki restaurátori munkákat is - halaszthatatlan beavatkozássá vált.

Ebben az összetett és kihívásokkal teli szép feladatban vett részt irodánk, mint a projekt kivitelezésének előkészítésével összefüggő műszaki értelembe vett koordinátor.

A megbízás - a műemlék épület felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési dokumentáció műszaki mellékleteinek összeállítása, az eljárás előkészítése során felmerülő műszaki és egyéb kivitelezés-technológiai kérdések megválaszolása, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint az Ajánlatkérő műszaki vonatkozású tevékenységének támogatása.

Első feladatunk az épület feltérképezése, a meglévő- és a tervezett állapot közötti logikai összefüggések, illetve a teljes tervezett műszaki tartalom megismerése volt.

Fontos szempont volt továbbá, hogy a megrendelői szándékot és az épület állapotából, illetve műemléki védettséget élvező szerkezeti elemeiből, műalkotásaiból fakadó kötelezettségeket és szükségszerűségeket teljes vertikumában megismerjük és összhangba hozzuk.

A projekt kapcsán keletkezett teljes terv- és szöveganyagot átfogó építész-és műszaki vizsgálatnak vetettük alá. Az eljárás során keletkezett indikatív ajánlatokon költség- és műszaki elemzést végeztünk. Ezt követően az ajánlatokat kiértékeltük, ár indexálást és költségelemzést, majd költségracionalizálást készítettünk.

A kivitelezés előkészítése kapcsán a megrendelői igények kielégítése okán és a helyi adottságok figyelembevételével végrehajtottuk a műszaki tartalom szétválasztását. Az elsődlegesen, illetve a másodlagosan megvalósítandó beavatkozásokat térben-, időben-, és műszaki értelemben véve szétválasztottuk és ütemeztük.

Komoly kihívást és magasabb szintű figyelmet igényelt a tönkrement (károsodott és beszakadt) zárófödém, tetőszerkezet és tetőhéjazat rekonstrukciója. A nagyméretű nyeregtető héjalása, még a mai napig, jellemzően a Pécs-i Zsolnay gyárból származó díszes kerámia cseréppel fedett.

Az általános építőmesteri és szakági felújításokon túlmenően az épületen számtalan olyan rekonstrukciós munka vált szükségessé, ami kifejezetten a műemléki védettséget élvező szerkezeteket, épületelemeket érinette. Ezek jórészt restaurátori beavatkozásokat is igényeltek.

Az általánosan ismert díszfestő-, kő-, és farestaurátori szerepkör mellett, több egyéb restaurátori szakágat is, mint például fém -, kerámia-, és üveg restaurátort is szükséges volt bevonni.

/ A drón felvételeket a Lipard Film készítette. /