Kolibri

Építtető:

Kolibri Gyermek – és Ifjúsági Színház

Felelős tervező:

Vincze Krisztián

Munka jellege:

felújítás, átalakítás

Építész-Belsőépítész:

Monori Szabó Edit

Helyszín:

Budapest, Jókai tér

Tervezés éve:

2018

A Színház a meglévő előcsarnokának, ruhatári előterének, valamint a bejárati szervezés terének átgondolására kért meg bennünket.

A tervezési folyamat során több szempont hangsúlyos figyelembevételére kellett ügyelnünk. Mivel a Kolibri Színház egy gyermek színház, így a szerkezetek megtervezésekor is és a küllemi megjelenés, esztétikum meghatározásakor is a használhatóságot, illetve a gyermeki látásmódot helyeztük előtérbe. A jelenlegi térképzések és anyaghasználatok avult állapota miatt több helyiségkapcsolati elemet is újra kellett gondolni. Az utcai fronton hangsúlyos pillérekkel tagolt háromosztatú bejárat látható, melyek mögött egy fogadótér került kialakításra.

Ebben a fogadótérben kapott helyet a szervezés is, melynek munkarendjéhez és igényeihez igazítottuk a belső bútorozást. Egyszerre kellett biztosítanunk a szervezés számára a megfelelő méretű és minőségű munkaterületet, az ahhoz szükséges kiszolgáló funkciók elhelyezésével együtt és a beérkező közönség számára a megfelelő érkezési élményhez szükséges feltételeket.

Fontos megoldandó feladat volt a téli időszak hőzsilipelésének megoldása is, melyet többek között lokális hőleadó felületekkel, bútorozással oldottunk meg. Az előcsarnok jelenlegi hangulatában Henri Rousseau festőművész realista és egyben naturális természetábrázolásainak hangulatát adja vissza.

A tervezendő, megújítandó burkolatok, anyagok, formák, színek mind-mind ezt az irányt kívánták tartani. A növény és állatábrázolás ekként használt technikája kifejezett megrendelői kívánság és elvárás volt.

Bizonyos formai elemeket a meglévők megtartásával, átemelésével oldottunk meg.

Mivel az előcsarnokot több esetben színjátszó helyként is használják, ezért a helyiség megvilágításáról és technikai ellátásáról is gondoskodnunk kellett.

A csarnok felett technikai rácsot helyeztünk el, mely világítási elemeket tart és esetenként belső dekorációk függesztési pontjaként is használható.

A falak díszfestésének növénymintáit plasztikusan megjelenő fa- és növény törzseket imitáló, falra helyezett vertikális fa bordázattal kívántuk hangsúlyosabbá tenni, illetve a gyermekek számára a meseszerűbb élményvilágot megjeleníteni.

Az előcsarnokból felvezető lépcső és az azt követő átkötő folyosó szolgál az emeleti irodák megközelítésére. Ezen terek előcsarnoktól történő hang- és esztétikai leválasztását hanggátló függönyök beépítésével oldottuk meg.

Az előcsarnok mellett a büfé és a ruhatár is megújult. Használhatóságuk és kezelhetőségük több praktikus elemmel bővült.

Sok olyan tároló fakkot, ülőpad alatti rekeszt terveztünk, ahová a gyermekek táskáikat, cipőiket is elhelyezhetik a ruhatártól függetlenül – hasonlóképp az iskolák és óvodák már általuk is ismert megoldásaihoz.

A különböző közlekedő és tartózkodó terekben elhelyezett bútorok, tükrök pozícióját szintén a használó közönség igényeihez igazítottuk, fokozottan figyelembe véve a biztonságos használatot.

Terveink szerint az elavult WC blokk szintén a mai kor követelményeinek megfelelően kerül felújításra, átalakításra. A földszinti terek mellett az emeleti irodák és azok megközelítésének átalakítása és az irodaterek helyiségkapcsolatainak ésszerűsítése, felújítása is megtörténik.