Nemzeti Színház

Építtető:

Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.

Felelős tervező:

Siklós Mária

Munka jellege:

Átépítés, korszerűsítés, felújítás – kiviteli terv

Jelenlegi felelős tervező:

Vincze Krisztián

Helyszín:

Budapest

Tervezés éve:

2019

A Nemzeti Színház eredeti felelős tervezője Siklós Mária. Cégünk ügyvezetője és vezető tervezője, Vincze Krisztián, már a Teátrumot létrehozó, megtervező építész csapat tagja volt. Vincze Krisztián, Siklós Mária mellett, mint építész munkatárs, már 1998-tól kezdődően dolgozott az építész tervek elkészítésén.

Feladatai közé tartozott a tervfeldolgozáson túl a társtervezők koordinálása és generáltervezői feladatok ellátása is. Valamint a kivitelező megbízásából, teljes egészében az ő feladata lett a nézőtér feletti kupola kiviteli- és gyártmányterveinek elkészítése. A magas szintű színház szakmai-és építész tudásból és a több évtizedes tapasztalatból fakadóan, a Nemzeti Színház vezetése továbbra is szakmai partnerként tekint irodánkra.

A közelmúltban több olyan önálló tervezési feladattal összefüggő megbízást teljesítettünk az intézmény felé, mely az épület felújításával, állagmegóvásával, átalakításával kapcsolatos.

- KŐBURKOLATOK ÉS LÁTVÁNYTAVAK -

A Nemzeti Színház homlokzata és környezetének vízszintes és függőleges burkolatai mind természetes kőburkolattal készültek. A színház 2002 évi megnyitása óta a kőburkolatok intenzív időjárási és mechanikai (használati) hatásnak lettek kitéve. A burkolóanyagok nem csak a természetes kopás által, hanem sok egyéb behatásnak köszönhetően sérültek.

Tervezési megbízásunkat a közvetlen balesetveszélyt jelentő kőelemekkel kapcsolatosan, illetve ezen balesetveszély elhárításával összefüggésben kaptuk.

A színházépület előtti téralakítás nem csak pusztán a színházba látogatók számára nyújt lehetőséget, hanem általánosan használt közpark és közkedvelt találkozóhely és pihenő kert is egyben.Ebből fakadóan is a kőburkolatok felülete az intenzívebb behatásoknak köszönhetően elhasználódott. A kőelemek és az abból kialakított területek, felületek teljes felmérését és a balesetveszélyes elemek, szerkezetek javítására adott műszaki javaslatok terveit készítettük el.

Ezen területek jellemzően a Nemzeti Színház főbejárata előtti térlépcső, az imitált hajóorr és környezete, és a medencébe süllyesztett homlokzat kőelemei és szerkezetei.A hajóorr és a főhomlokzat között elhelyezkedő mélyített területen lévő inkrusztáció bazalt és mészkő lapok kombinációjában a kőelemek geometriai kialakítása is problematikát okoz.

A korábbi nemzeti színháznak emléket állító, tóba süllyesztett homlokzati mementó esetében nem csak a kövek problematikája okán, hanem a szigetelés tekintetében is megoldandó tervezési feladatokat kaptunk.

Mind a nagy tó-, mind pedig a kis tó tekintetében több helyen tártunk fel hibákat, károsodásokat, melyek orvoslására, anyaghasználatra és alkalmazandó technológiára is tettünk javaslatokat.

Több szerkezeti csomópont javaslatot dolgoztunk ki a megfelelő, szakszerű kivitelezés érdekében.

A színház egyéb területein is, mint például az V. emeleti teraszán is, illetve a színházépület szomszédságában lévő Zikkurat építmény lépcsőinél is felmérési terveket és javítási javaslatokat tettünk.

- KASZÁS ATTILA TEREM AKUSZTIKAI FALPANELJEINEK CSERÉJE -

A tervezési megbízás a Kaszás Attila terem elhasználódott, avult akusztikai falpaneljeinek cseréjével összefüggésben kaptuk. A tönkrement elemek helyére új, szövettel ellátott akusztikai falpanelek kerültek megtervezésre.

A terem továbbra is színházteremként funkcionál. Az akusztikai paramétereket nem kívántuk megváltoztatni, javítani, azok újbóli kalibrálása nem volt feladatunk. Ellenben az új burkolatok kiosztását és formai-, geometriai megjelenését, mintázatát a megmaradó falburkolati szakaszokhoz igazítottuk. A panelek méretbeli sokfélesége egy adott helyzet, melyhez igazodnunk kellett. A mérethatárokat a már meglévő és továbbra is fentmaradó fali bútorlap takarás adta ki. A panelek rögzítésére választott panelfüggesztő szerelvények lehetővé teszik, hogy ha szükségessé válna, akkor a panelek akár egyedileg is leemelhetőek, cserélhetőek legyenek.

- A ZSÖLLYE SZINTI BÜFÉ FELÚJÍTÁSA ÉS MOBIL BÜFÉ KIALAKÍTÁSA -

Az I. emeleti büfé kapcsán belsőépítészeti terveket készítettünk az íves büfé átalakítására és korszerűsítésére.

A központi nagy büfé funkcionális zavarokkal küszködik, így az üzemeltetési hibákat terveinkkel ki kellett küszöbölnünk.

Az íves pultfelület közönség általi használatát át kellett alakítanunk úgy, hogy ezzel a hosszú pultfelület használati értékét nagymértékben megnöveljük.

Belsőépítészeti elemekkel oldottuk meg, hogy a közönség a teljes pultfelületet képes legyen átlátni és kényelmesen megközelíteni.

Felújítási és esetenként átalakítási javaslattal éltünk a mind az első, mind pedig a hátsó kiszolgáló pultok tekintetében.

A fent részletezett zsöllye szinti büfé mellett mobil büfé kialakításának tervezése is feladatunk volt. A II. emelet folyósói szakaszán elhelyezendő mobil büfépult megjelenését a színház elegáns belső enteriőrjéhez kellett igazítanunk.

A pult pozícionálásakor figyelembe kellett venni a pultot használó közönség és a folyosón közlekedők együttes, megfelelő komfortérzetének biztosítását. A mobil pult elhelyezésénél megtartottuk a már meglévő közlekedési útvonalakat, illetve biztosítottuk a szabad átjárást.

- PRÓBATEREM KIALAKÍTÁSA -

A Nemzeti Színház jelenlegi gyakorlata szerint is a hátsó színpad fölötti eredetileg festő karbantartó műhelynek szánt helyiséget ideiglenes átalakításokkal próbateremként használja.

A tervezési feladatunk volt a 6. emeleti festőműhely tényleges átalakítása próbateremmé, ahol alkalmanként vizsgaelőadásokat is lehet tartani.

A feladatok közé tartozott még a próbateremhez tartozó öltözők és szociális blokkok kialakítása a 7. emeleti kárpitos karbantartó műhely helyiségből.

A tervezési feladat pontos megismerése és elkészítése érdekében több hónapos egyeztetést folytattunk a színház szakembereivel, dolgozóival, hogy a teárum művészei, alkotói részleteiben is a legmegfelelőbb próbatermi kialakítást vehessenek birtokba.

Az egyeztetett és jóváhagyott koncepciók alapján készültek kiviteli terveink.

A néhány meglévő színpad technikai elemek megtartása mellett sok új elemet terveztünk be. Ilyenek például az új elfüggönyözhető tükrök, balettkorlát, új táncpadló, különböző technikai rácsok és árnyékolók.

Terveinkben biztosítottuk, teljesítettük a próbateremnek és stúdió színpadnak megfelelő akusztikai követelményeket.

Elkészítettük a zajkeltő felületek akusztikus takarását és a főszínpad hátsó színpadi födémének akusztikus lezárását.

A feladatok közé tartozott még a próbateremhez kapcsolódó öltözők és szociális blokkok felújítása, kialakítása.

A 7. emeleti kárpitos karbantartó műhely átalakítása szociális blokká zuhanyzóval, mosdó- és sminkasztallal, öltözőszekrényekkel.

Valamint egy közös tartózkodó helyiség kialakítása teakonyhával, étkezőasztallal, leülővel, közösségi térrel.

- KÖZÖNSÉGFORGALMI MOSDÓ BLOKKOK FELÚJÍTÁSA -

A színházba járó közönség által használt mosdóhelyiségek általános használatból fakadó avuláson, kopáson estek át.

A helyenként sérült, kopott elemek, felületek javításával, felújításával összefüggésben készítettünk terveket.

A belsőépítész terveinken nem csak a kialakítani kívánt esztétikum megjelenési formáit szerepeltettük, hanem a későbbi meghibásodásokat megelőzendő, megfelelő szerkezeti csomópontokra is javaslatokat tettünk.

- SZÍNÉSZBEJÁRAT AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKÁI -

A feladatunk a művész(színész)bejáró akadálymentesítésére vonatkozott, ahol a nagyméretű üveg bejárati környezet szélfogó szerepének megtartása is fontos kritérium volt.

A létesítmény megépítése óta bekövetkezett rendelet-változások miatt a különböző épületrészeket számos ponton újra meg kell feleltetni az aktuális érvényes előírásoknak.

A szélfogó előtti külső tereplépcső mellé emelőszerkezetet terveztünk.

A szélfogó korábbi kialakításában váró helyiségként is funkcionált úgy, hogy a folyosó szintjére egy korlátokkal jelentősen leszűkített, rövid lépcső vezetett fel.

A meglévő funkciók megtartása mellett ebben a helyiségben, a geometriai korlátok és adottságok miatt kerekesszékes emelővel tudtuk a kívánt közlekedést megoldani.

Természetesen az új, illetve a régi szerkezet csatlakozását és közös küllemi megjelenésüket is körültekintően megterveztük.

- FŐBEJÁRATI ELŐTETŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI -

A Nemzeti Színház egyik hangsúlyos homlokzati eleme az északi oldalán elhelyezkedő nagyméretű üvegtető, amely egy része az előcsarnok felett látható. Mivel az épülettömeg az északi szélcsatornában helyezkedik el, többek között ennek köszönhetően az acél rasztervázra erősített üveg előtető illesztéseinél és rögzítéseinél a szigetelések elhasználódtak, elöregedtek. A üveg és tartóváz illesztéseit, szigeteléseit a korábbi években több ízben javították, de a szakszerűtlen beavatkozások csak növelték a problémákat.

Az üvegek felületéről a csapadékvíz sok esetben nem tud akadálytalanul eltávozni, melynek következtében beázások keletkeztek.

További anomáliákat okozott a beltér feletti tetőszakaszon készült hőszigetelt- és a kültér feletti előtető szakasz feletti egyrétegű üvegezés csatlakozása. Több megoldást mérlegelve a tetőszerkezet lebontása és újraépítése helyett, szerkezeti megújítása és felújítása mellett döntöttünk. A csatlakozó kőhomlokzat megbontása nélkül terveztük meg a teljes üveg tetőszerkezet felső tömítéseinek és elsődleges és másodlagos vízelvezetési rendszereinek felújítását és hibáinak kijavítását.

Javítottunk a felhasználandó anyagok tekintetében is, ahol nem csak korszerű megoldásokkal, hanem a funkcióhoz rendelt megfelelő tudású anyagokkal dolgoztunk. Terveinken komplex megoldásokat kívántunk megjeleníteni, mellyel igyekeztünk orvosolni a hibás szerkezeti elemeket, anyaghasználatot.

- KÖZPONTI HŰTŐGÉP CSERÉJÉNEK MUNKÁLATAI -

Az színház gépészeti rendszerének több eleme, többek között a nagyméretű hűtőgépek is, a tetőszerkezet különböző pontjain kerültek elhelyezésre.

Jelen megbízásunkban a hűtőgép elhasználódásából és avultságából fakadó gépcserével összefüggő tervezési feladatokat láttuk el.

Az új gép telepítésének pozíciója ugyan megegyezik a régivel, de a méret és egyéb paraméter béli különbségek okán a fogadószerkezeteket és közvetlen környezetét is át kell alakítani.

A tervezési feladatunk kiterjedt a felmérési- és az új gépek telepítésére vonatkozó építész- és szakági tervekre, illetve a gépek zajvédelmét ellátó zajvédő falak terveire is.

A szakági tervek tekintetében az új gépek, gépész- és elektromos csatlakozásainak terveit is tartalmazták.

Közreműködő munkatársak: Tarján Andrea, Dési Gyula, Monori Zsolt Jenő, Rácz András Botond, Péntek Bálint, Till Gábor, Trabak Máté, London Zsolt, Rátkai-Rajnai Rózsa