Testnevelési Egyetem - B8 Épület

Építtető:

Testnevelési Egyetem Beruházási Programiroda

Felelős tervező:

Vincze Krisztián (Art'O-Dom), Dési Gyula (Dési Stúdió)

Funkció

Könyvraktár, ügyfélforgalmi épület

Munka jellege

Épületfelújítás – műemlék

Szintterület

812 m2

Épület átadás

2020 – építés alatt

Helyszín:

Budapest

Az épület főzőkonyhának épült. A mindig változó és korszerűsödő konyhatechnológia érdekében az épületet tragikusan szétvésték.

Hosszú éveken keresztül használaton kívül volt és mivel bontásra volt ítélve, ezért semmilyen karbantartás nem folyt rajta.

Teteje helyenként beszakadt, az egész épület elázott és penészedett. Azután született meg a döntés, hogy az épületet meg kell tartani.

A tervezési program a földszintre az ügyfélforgalmi tereket helyezte, a tetőtérbe kerültek a háttérirodák és a könyvraktár könyvlifttel.

Az Örökségvédelem csak az épület külső megjelenéséhez és a belső lebegő lépcsőkhöz ragaszkodott: eredeti mintájára újragyártott kapcsolt gerébtokos ablakok, nyerstégla homlokzat tagozatos nyíláskeretezésekkel, párkányokkal, faragott végű gerendák a tetőszerkezetben.

A legnagyobb fejtörést az egyetem azon igénye okozta, hogy az épületet a közeli K épülettel zárt üvegfolyosóval kell összekötni.

A tűzvédelmi követelmények kielégítésére sem a K épület homlokzata nem volt felkészítve, sem a műemléki nyílászárók nem alkalmasak.

Az épület 1882-1884 között épült Hauszmann Alajos tervei alapján. A pavilonos rendszerű kórház létesítményben ez a pavilon lett a főzőkonyha. Az épület tömör tégla falai tégla alaptesteken nyugszanak. Sajnos helyenként az alapok nem mennek elég mélyre. A pincei termek dongaboltozatot kaptak, a földszint felett porosz süveg födém épült.

Az épület két szélső traktusa alatti pincék rettenetes állapotban voltak, a körülszigetelésük az alapmélységek miatt statikai problémákat okozhatott volna. Így az a döntés született, hogy a pincét nem használjuk, tömedékeljük, felette teherelosztó vasbeton alaplemezt készítünk.

Az eredeti fal,- és ablakrendszer helyreállításával a minimális téglapillérek és a meglévő födém nem bírták volna a tetőtéri könyvraktár terheit. Ezért a téglapilléreket acél oszlopokkal megerősítjük, a régi födém bontásra kerül, új vasbeton födémszerkezet épül. A tetőszerkezetet acél kerettartókra állítjuk rekonstruálva az eredeti tetőidomot és fedést.

A teljes épületben igény a klimatizálás (is). A tetőtér is foglalt a könyvtárfunkciókkal, így a gépészet VRV rendszere csak épületen kívül, talajszint alatti aknában tudott csak helyet kapni.

A homlokzati ablakokat mintaterveink alapján újragyártják, a külső ajtókat az eredetiek és mintaterv alapján eredetiekhez hasonlóan gyártják le.

A földszint nagy belmagassága miatt – a régi könyvtárak mintájára – 2 olvasóteremben galériákat futtatunk körbe a helyiség falai mentén. A teljes ügyfélforgalmi területre a bútorozás, polcozás a belsőépítészeti terveink alapján készül.

Az épület kivitelezése jelenleg is folyamatban. Közreműködő építész munkatársak: Tarján Andrea, Csomor Veronika, Szűcs-Vörösváczki Kitti, Rácz András Botond, Till Gábor, Trabak Máté, London Zsolt