Utánpótlás-nevelési centrum

Megbízó:

ZÁÉV Zrt. Generál Kivitelező

Munka jellege:

Vállalkozásba vétel mérnök koordinációja

Felelős mérnök:

Vincze Krisztián, Monori Zsolt Jenő, London Zsolt

Funkció:

Akadémia – oktatási épület és diák kollégium

Munka kezdete / vége:

2017 / 2018

Helyszín:

Szombathely

Irodánk tevékenysége, a generál- és az általános-, illetve speciális szakági tervezés mellett, egyben a beruházások megvalósításának széles körű mérnök támogatása is.

Ennek egyik példája az Szombathelyre tervezett Nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum komplexum kivitelezésével összefüggő mérnök tevékenységünk.

Az épület a Szombathelyen megvalósuló nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrumául szolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségeket és orvosi részleget, az emeleteken tantermeket, kollégiumot, irodákat, tárgyalókat gépészeti helyiséget és gondnoki lakást tartalmaz. A tender terveket az Aquincum Építész Stúdió jegyzi.

Ebben a projektben a Nemzeti Sportközpontok által kiírásra került közbeszerzési eljárás, vállalkozásba adásának, illetve vállalkozásba vételének ajánlatadási processzusában vettünk részt.

Feladatunk a pályázó generál kivitelező megbízásából a teljes ajánlatadási dokumentáció vizsgálata volt. Munkánk során a projekt kapcsán keletkezett teljes terv- és szöveges dokumentációt vizsgálat és elemzés alá vontunk.

Egy ilyen összetett projekt kapcsán több olyan speciális területre is figyelmet kellett fordítanunk, mint például a terepviszonyokat és talajszerkezetet befolyásoló felszíni és terepszint alatti vízelvezetések – különös tekintettel a közeli patakmederre vagy a terület régészeti leletekkel kapcsolatos érintettségére. A környezeti adottságok és specialitások elemzésekor szintén sok, a vállalkozásba vételre hatást gyakorló rejtett költségelemet tártunk fel.

A terjedelmes költségvetési kiírás ellenőrzése kapcsán 83 fő tételt és 2.090 tételsort volt szükséges a tervekkel párhuzamosan mennyiségi és minőségi szempontokból ellenőriznünk és esetenként korrigálnunk.

Nem csak mérnöki szemlélettel, hanem építész- és szakági tetvezői szemmel is ellenőriztük a megtervezett szerkezeteket és azokat a kivitelezés, megvalósíthatóság szempontjából is elemzésnek, vizsgálatnak vetettük alá, melynek következményeként több esetben javaslattal éltünk megbízónk felé.